Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego w m. Gniazdów

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gniazdów

  • Łączna kwota inwestycji: 31 100,00 zł

Opis inwestycji