Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie utwardzenia kostką betonową na działce gminnej w Gałązkach Małych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Gałązki Małe

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji