Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 793859P w m. Czachory (obręb Kościuszków)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Czachory

  • Łączna kwota inwestycji: 857 119,96 zł

Opis inwestycji

W 2023 roku miał miejsce remont drogi w Czachorach – odcinek o długości 980
metrów od skrzyżowania w Kościuszkowie prowadzący do centrum wsi zyskał nową
asfaltową nawierzchnię.

Szczegóły inwestycji

Odnowiona droga ma 5 metrów szerokości a także pobocza z
kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m po obu jej stronach.
Inwestycja będzie w całości finansowana z gminnego budżetu, a jej koszt to ponad
840 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka