Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego w m. Droszew 53 oraz m. Śliwniki ul. Spacerowa 3

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 4 160,00 zł

Opis inwestycji