Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej, Śliwniki, ul. Bukowa

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 52 485,53 zł

Opis inwestycji