Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, ul.Perłowa w Mącznikach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 23 370,98 zł

Opis inwestycji