Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,68 kWp na budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 222 293,85 zł

Opis inwestycji