Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw w Gostyczynie

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gostyczna

  • Łączna kwota inwestycji: 55 227,00 zł

Opis inwestycji

W ubiegłym roku staraniem skalmierzyckiego samorządu w pięciu miejscowościach
Gminy stanęły drewniane wiaty przeznaczone dla celów gospodarczo-magazynowych, jak
choćby w sołectwach Kurów, Strzegowa i Śliwniki, ale też i pełniące funkcje rekreacyjne,
czego przykładem są zadaszenia w Boczkowie oraz na placu zabaw przy ul. Kolejowej w
Nowych Skalmierzycach. W ślad za dwiema ostatnimi powstaną następne, a ponadto również
place zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu. Miejsca te mają umożliwić mieszkańcom
wspólne spotkania i integrację, a dzieciom ruch i aktywność na świeżym powietrzu – tłumaczy
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.
Jako pierwszy ogłoszono przetarg obejmujący realizację punktów rekreacji w
Gałązkach Małych, Gostyczynie, Mącznikach, Śmiłowie i Węgrach. Na zadania te Gmina
pozyskała blisko 250 tys. zł ze środków samorządu wojewódzkiego w ramach inicjatywy
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”. Stosowną umowę w tym zakresie Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał podczas grudniowej wizyty w Nowych
Skalmierzycach.
W Gałązkach Małych na ogrodzonym już terenie znajdującym się naprzeciw starego
dworu stanie drewniana wiata wraz z ławkami parkowymi z oparciem.
Miejsce za świetlicą w Gostyczynie, gdzie w ubiegłym roku mieszkańcy posadzili
drzewa, również zyska ławki, ale przede wszystkim plac zabaw wyposażony w
piaskownicę, karuzele, zjeżdżalnię z domkiem, kwadrat gimnastyczny i huśtawkę.
Całości zagospodarowania terenu dopełni wiata rekreacyjna.
Kolejną wsią, która urozmaici ofertę wypoczynku na świeżym powietrzu są Mączniki.
Teren przy ul. Pałacowej, na którym ma powstać plac zabaw został wykarczowany i
wyrównany już w roku ubiegłym. W najbliższych miesiącach zostanie ogrodzony i staną na
nim urządzenia bliźniacze do tych z Gostyczyny, a ponadto elementy małej architektury typu
wiata, ławki i kosze na śmieci.

Szczegóły inwestycji

W zakres robót wchodzi również aranżacja trawników.
Urządzenia zabawowe dla dzieci (piaskownica z plandeką zabezpieczającą, dwie
karuzele, kwadrat gimnastyczny, zjeżdżalnia z domkiem, huśtawka) i elementy małej
architektury pojawią się również w otoczeniu sali wiejskiej w Śmiłowie.
Większa rewolucja czeka świetlicę we Węgrach. Oprócz postawienia na jej tyłach
wiaty i placu zabaw, sam budynek przejdzie kompleksowy remont będący przedmiotem
innego przetargu. Jego zakres obejmuje m.in. ocieplenie ścian i dachu wraz z wymianą
pokrycia, nową stolarkę drzwiową i okienną, nowe instalacje elektryczne i sanitarne, remont
podłóg i posadzek, malowanie pomieszczeń, wymianę systemu ogrzewania na pompy ciepła
oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Ponadto w tegorocznym budżecie przewidzieliśmy budowę altan rekreacyjnych w
Gniazdowie, Kościuszkowie (tu też aplikujemy z programu LEADER) i Ociążu a także tarasu
przy świetlicy w Kurowie. Ponadto robimy przymiarki, by podobne miejsca rekreacji powstały
w najbliższym czasie również w Czachorach, Głóskach i Żakowicach – czekamy na
rozstrzygnięcie konkursu na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach programu
„Pięknieje Wielkopolska Wieś” – zdradza plany samorządu burmistrz.

Magdalena Kąpielska