Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenia ulicznego w m. Śliwniki ul. Leśna

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 172 000,00 zł

Opis inwestycji