Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi, ul. Lipowa wraz z wodociągiem w m. Kotowiecko – etap I

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko

  • Łączna kwota inwestycji: 1 600 000,00 zł

Opis inwestycji