Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 373 588,22 zł

Opis inwestycji