Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Boczkowie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Boczków

  • Łączna kwota inwestycji: 84 271,59 zł

Opis inwestycji