Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Śliwniki ul. Jabłonkowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 127 900,00 zł

Opis inwestycji