Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia w m. Skalmierzyce ul. Ostrowska od 84 do 106 st. 12501

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 6 400,00 zł

Opis inwestycji