Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 6 477 669,00 zł

Opis inwestycji