Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 255 023,80 zł

Opis inwestycji

17 maja br. miało miejsce uroczyste oddanie placu zabaw, który powstał na tyłach
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.

Szczegóły inwestycji

. W jego otwarciu
wzięli udział Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak oraz
społeczność przedszkolna w osobach: dyrektor placówki Agnieszki Jaźwiec, przedstawicieli
rady rodziców, opiekunek oddziału a także licznego grona najmłodszych. Przecięcie wstęgi,
którego dokonali burmistrz, dyrektor, przewodnicząca rady rodziców Katarzyna Koch wraz z
trójką przedszkolaków, poprzedziły występy dzieci, każdorazowo nagradzane gromkimi
brawami.
Zadanie było w całości finansowane z gminnego budżetu, a przeznaczono na nie nieco
ponad 250 tysięcy złotych. Na placu poza tradycyjnym wyposażeniem takim jak: huśtawki,
zjeżdżalnie, karuzela czy piaskownica zamontowano także ciekawe urządzenia edukacyjne
m.in. „Wielokrążek”, „Eko-memory”, „Telefon paraboliczny”, „Ucho słonia”, „Liczydło”,
„Cymbały” czy „Kółko i krzyżyk”. Ponadto teren, na którym zlokalizowany jest plac zabaw,
został wyposażony w ławki oraz ogrodzony.

Dariusz Smułka