Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 57 474,21 zł

Opis inwestycji