Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika, ul. Spacerowa w Śliwnikach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 189 606,92 zł

Opis inwestycji

Zakończyły się prace związane z budową chodnika przy ulicy Spacerowej w Śliwnikach. Mieszkańcy mogą już korzystać z 341,70 m dodatkowego ciągu pieszego kończącego się przy świetlicy wiejskiej na Zawadach.

 

Szczegóły inwestycji

Przedsięwzięcie było w całości finansowane z gminnego budżetu, a jego koszt wyniósł 185.140,74 zł.

Dariusz Smułka