Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 443 707,14 zł

Opis inwestycji

Zakończył się trwający od wiosny remont ulicy Witosa w Skalmierzycach. Zgodnie z założeniami na odcinku o długości ponad 320 metrów została położona nawierzchnia asfaltowa (240 metrów) oraz z kostki betonowej (80 metrów). Szerokość jezdni waha się od 3,5 do 5 metrów, po lewej stronie pobudowano chodnik o szerokości dwóch metrów, a półmetrowe pobocze po stronie prawej umocniono kruszywem. Koszt zadania zamknął się kwotą 439.314 zł, która pochodziła z gminnego budżetu.

Szczegóły inwestycji

Sukcesywnie przebudowujemy naszą gminną infrastrukturę. Przed nami odbiory następnych inwestycji drogowych, ponieważ trwają prace na ul. Słonecznej w Fabianowie jak również przygotowujemy się do budowy chodnika w Gostyczynie  – podsumował burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Dariusz Smułka