Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Remont drogi powiatowej nr 5305P w m. Skalmierzyce (ul. Ostrowska) na odc. dł. ok 1.200 m

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 185 000,00 zł

Opis inwestycji