Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa placu zabaw w Kotowiecku

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko

  • Łączna kwota inwestycji: 52 450,89 zł

Opis inwestycji