Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa dachu na sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ociążu

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 1 330 614,76 zł

Opis inwestycji