Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa wiaty rekreacyjnej z placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Węgry

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Węgry

  • Łączna kwota inwestycji: 94 587,00 zł

Opis inwestycji