Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego w m. Mączniki ul. Słoneczna

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 29 300,00 zł

Opis inwestycji