Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Śliwniki ul. Wiśniowa, Leśna

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 77 921,30 zł

Opis inwestycji