Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 129 060,00 zł

Opis inwestycji