Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi w Trkusowie wraz z wodociągiem

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Trkusów

  • Łączna kwota inwestycji: 885 000,00 zł

Opis inwestycji