Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż ogrodzenia oraz rozbudowa placu zabaw przy PP ,,Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 38 000,00 zł

Opis inwestycji