Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja SUW Miedzianów, zakup agregatu prądotwórczego

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Miedzianów

  • Łączna kwota inwestycji: 54 563,44 zł

Opis inwestycji