Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,92 kWp z pompami ciepła w Szkole Podstawowej w Droszewie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Droszew

  • Łączna kwota inwestycji: 1 028 766,54 zł

Opis inwestycji