Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach NAKŁADY 2024

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 11 169 274,59 zł

Opis inwestycji