Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Chotów (Węgry Zabłocko)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Chotów

  • Łączna kwota inwestycji: 6 400,00 zł

Opis inwestycji