Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 34 440,00 zł

Opis inwestycji