Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej Głóski, nr dz. 66, 89/2

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Głóski

  • Łączna kwota inwestycji: 55 041,77 zł

Opis inwestycji