Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 793885P w miejscowości Węgry, ul. Nowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Węgry

  • Łączna kwota inwestycji: 613 743,01 zł

Opis inwestycji