Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w Kurowie

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Kurów

  • Łączna kwota inwestycji: 99 923,97 zł

Opis inwestycji