Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na Osadzie w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 30 996,52 zł

Opis inwestycji