Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa altany przy placu zabaw w Ociążu

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 70 000,00 zł

Opis inwestycji