Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ociąż ul. Parkowa

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 1 350,00 zł

Opis inwestycji