Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Skalmierzyce

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 4 350,00 zł

Opis inwestycji