Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w Fabianowie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Fabianów

  • Łączna kwota inwestycji: 1 416 261,29 zł

Opis inwestycji

Do końca sierpnia potrwają prace związane z położeniem nowej nawierzchni na ulicy Słonecznej w Fabianowie. Remontowany odcinek o długości 1,1 km poza nowym asfaltem zyska także chodnik, wjazdy do posesji i na pola a także odwodnienia w postaci rowów.  

Zostały wykonane już krawężniki i obrzeża pod chodnik, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Skalmierzycach pobudowało główną linię wodociągową, a spółka Energa usunęła kolizję z siecią elektroenergetyczną i przestawiła słupy oświetleniowe.  

 

Szczegóły inwestycji

Na to zadanie samorząd Nowych Skalmierzyc pozyskał prawie 64% dofinansowania całkowitych kosztów inwestycji, które przewiduje się na poziomie ponad 1,3 mln złotych. Środki w ramach PROW na lata 2014-2020 przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Dariusz Smułka