Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Chotów

  • Łączna kwota inwestycji: 45 473,10 zł

Opis inwestycji