Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika od ul. Podkockiej do hali sportowej oraz Klubu Seniora w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 69 874,05 zł

Opis inwestycji

Ani się nie obejrzeliśmy, a za nami odbiór kolejnego etapu przebudowy ul. Krótkiej w
Nowych Skalmierzycach. Od ubiegłego roku metr po metrze uzbrajamy tutejsze osiedle
mieszkaniowe w asfalt oraz ciągi pieszo-rowerowe. Jest już tego ponad 500m. Zanim całość
terenu zyska infrastrukturę drogową, trochę jeszcze potrwa, ale działamy systematycznie, w
myśl przysłowia „ziarnko do ziarnka” – tymi słowami burmistrz Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce skomentował zakończony na ul. Krótkiej II etap prac związanych z położeniem
kostki betonowej na kilku łącznikach (koszt ok. 300 tys. zł) do głównego ciągu
komunikacyjnego, który powstał rok wcześniej. Samorząd wykonał wówczas nie tylko asfalt
oraz chodniki, ale i dodatkowe przejście tworzące skrót pomiędzy ulicami Krótką a
Kamienną. Ubiegło- i tegoroczne prace dopełniło oświetlenie zmodernizowanych w obu
etapach odcinków dwudziestoma nowoczesnymi lampami ledowymi.
Zakończyła się również przebudowa ul. Podkockiej w Skalmierzycach.

Szczegóły inwestycji

Inwestycję
wycenioną na ok. 115 tys. zł przeprowadzono na odcinku od wjazdu przy pomniku
Powstańców Wielkopolskich – sięgając nieco w głąb ul. Szumiących Wierzb – do pierwszego
skrzyżowania. W zakres prac weszła budowa po prawej stronie jezdni brakującego tu odcinka
chodnika o długości ponad 200 mb wraz ze zjazdami do posesji. Po przeciwległej stronie, na
wysokości pomnika, utworzono natomiast kilkanaście miejsc postojowych z betonowej płyty
ażurowej. Nieco dalej powstało oznakowane przejście dla pieszych, które ułatwi bezpieczną
komunikację do zlokalizowanych przy ulicy budynków mieszkalnych, ośrodka zdrowia,
zakładów pracy oraz sklepów.
Na tej ulicy sfinalizowano już także prace związane z budową wygodnego dojścia
do hali sportowej oraz usytuowanego w przyszkolnym pawilonie Klubu Seniora. Miejsce
pod chodnik wygospodarowano poprzez zmniejszenie boiska i przesunięcie
ogradzającego teren płotu. Koszt zadania to ok. 60 tys. zł.
To nie ostatnie słowo naszego samorządu w temacie tegorocznych zadań drogowych.
Jesteśmy w pełni sezonu inwestycyjnego. Zakończyliśmy tylko część zadań, inne znajdują się
w realizacji, rozstrzygamy też kolejne przetargi. Do końca roku przed nami jeszcze kilka
odbiorów – zreasumował burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

tekst: Magdalena Kąpielska
fot. Magdalena Kąpielska, Aleksander Liebert