Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi, ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 411 776,22 zł

Opis inwestycji