Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 626 721,28 zł

Opis inwestycji

Oddano do użytku największy miejski parking, który usytuowano przy ul. Kolejowej
/zapleczu kościoła pw. Bożego Ciała. Inwestycja skalmierzyckiego samorządu nie tylko
zapewnia miejsca postojowe, zdecydowanie odciążając ulice 3 Maja, Kolejową, Ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Podkocką od zatłoczenia, ale również poprawia
bezpieczeństwo uczestników ruchu.
Starania o parking, który rozwiązałby problem braku miejsc dla pojazdów
pracowników firm zlokalizowanych przy ul. Podkockiej, uczestników mszy w kościele przy
ul. 3 Maja czy mieszkańców załatwiających w tym rejonie sprawy trwały od czterech lat.
Główny problem stanowił bowiem brak gruntu na tak duże przedsięwzięcie. W wyniku
rozmów z proboszczem parafii Bożego Ciała władzom Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
udało się pozyskać na ten cel działkę o powierzchni 2362 m2, która pod koniec września 2019
roku została bezpłatnie przekazana samorządowi aktem notarialnym. Niespełna dwa lata
później ruszył przetarg, a w jego następstwie roboty.

Szczegóły inwestycji

Inwestycja objęła m.in. prace rozbiórkowe, odwodnienie (wykonanie sieci i przyłącza
kanalizacji deszczowej) oraz budowę parkingu z prefabrykatów betonowych – kostki
brukowej betonowej oraz płyt ażurowych. W efekcie powstała jezdnia manewrowa oraz około
50 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) i około 50 miejsc
postojowych. Całość prac uzupełniło oznakowanie pionowe i poziome oraz skomunikowanie
parkingu z ulicą Kolejową przez wykonanie wjazdu i zjazdu.
Zagospodarowano także kilka utworzonych pomiędzy miejscami postojowymi
punktów przeznaczonych na zieleń, nasadzając tu ozdobne wiśnie piłkowane oraz tworząc
rabaty z róż. Znajdujący się po lewej stronie płot oddzielający parking od prywatnej posesji
pokryto winobluszczem trójklapowym, zaś naturalną barierę odgradzającą teren od parafii
uzyskano przez utworzony ze 170 tui żywopłot. Aranżację zieleni wykonali zatrudnieni w
Urzędzie pracownicy gospodarczy.
Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 605.862,65 zł. Jej uroczyste oddanie
poprzez poświęcenie oraz symboliczne przecięcie wstęgi na wjeździe odbyło się 3 maja br.
Dzisiejsze otwarcie parkingu to przykład dobrej współpracy władzy świeckiej i
kościelnej. Grunt pod tę inwestycję parafia, której przewodniczy ks. kanonik Zbigniew
Króczyński, przekazała samorządowi nieodpłatnie. Kolejne etapy to prace projektowe,
przetarg i roboty drogowe. Dziś inwestycję w sposób uroczysty oddajemy do użytku. Mogą z
niej korzystać wszyscy mieszkańcy. W ostatnich latach to już trzeci parking na terenie miasta.
Pierwszy, na kilkadziesiąt aut, powstał na osiedlu Błonie, następny z kilkunastoma miejscami
postojowymi stworzyliśmy przy szkole Polskich Noblistów, ten jest kolejny, a w budowie jest
czwarty, największy, który realizujemy przy Starym Kinie – do końca czerwca powstanie tu
parking przeznaczony dla 320 aut. Wszystko to robimy mając świadomość, że aut wciąż
przybywa i ludzie parkują je na ulicach. Takie inwestycje poprawiają zaś bezpieczeństwo w
ruchu – podsumował burmistrz.

Magdalena Kąpielska