Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Remont drogi nr 5302P w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 150 000,00 zł

Opis inwestycji