Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej Fabianów, ul. Szafirkowa (Osiedlowa)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Fabianów

  • Łączna kwota inwestycji: 64 746,00 zł

Opis inwestycji