Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Skalmierzyce, ul. Osada

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 50 852,01 zł

Opis inwestycji