Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 1 685 967,35 zł

Opis inwestycji