Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja zestawy fotowoltaicznego na potrzeby spólki WPK

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 67 000,00 zł

Opis inwestycji